Vytvorte so svojimi deťmi nezabudnuteľnú atmosféru 20. júla na mítingu  P-T-S v Banskej Bystrici! Malí atléti, členovia SAZ vo veku 12 rokov a menej majú vstup na podujatie zdarma.

Bezplatný vstup sa nerealizuje cez sieť www.ticketportal.sk, ale prostredníctvom klubov, ktoré musia do 17. júla zaslať zoznam malých atlétov do 12 rokov aj s uvedením registračného čísla mailom na domeny@atletika.sk. Vstup platí na tribúnu na ovále (nie na krytú). Takisto je potrebné uviesť meno dozorujúcej dospelej osoby. Na každých 10 detí má jedna dospelá osoba (dozor) vstup zdarma.

Zúfať však nemusia ani deti, ktoré nie sú členmi SAZ. Ak majú 12 rokov a menej, na P-T-S sa do ktoréhokoľvek sektoru (aj na krytú tribúnu)  dostanú za polovičnú cenu – za 3 eurá. Pri nákupe vstupenky pre takéto dieťa treba na www.ticketportal v nákupnom košíku vybrať pole „pridať zľavu“, kde je na výber zľava „Deti do 12 r.“

Voľný vstup na 58. ročník P-T-S v Banskej Bystrici majú aj vozičkári so sprievodom.

Neváhajte, zabezpečte si vstupenky na P-T-S 2023 a príďte povzbudiť Janka Volka, Viktóriu Forster, Gabiku Gajanovú a ďalších!